Polski Deutsch English Deutsch English Polski English Polski Deutsch
Powrót na stronę główną
Nasz zespół

Wojciech Baucz
Wojciech Baucz - Partner i Członek Zarządu odpowiedzialny za obsługę klientów z krajów niemieckojęzycznych. Studiował na Uniwersytecie w Passau w Niemczech. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem, nabytym w międzynarodowych firmach doradczych Rödl & Partner oraz Deloitte. Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi, niemieckimi oraz międzynarodowymi zasadami rachunkowości. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta i posługuje się płynnie językiem niemieckim i angielskim. Uczestniczył w realizacji licznych projektów dla inwestorów z Niemiec, Austrii i Szwajcarii, podmiotów z branży budowlanej, samochodowej, usługowej i innych. Publikował w prasie gospodarczej i specjalistycznej.

 

Wojciech Baucz jest członkiem zarządu (sekretarzem) stowarzyszenia Europa Forum, Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego we Wrocławiu.

 

Kontakt:
tel. +48 605 601 963
wojciech.baucz@avanta-audit.pl

 

 

Ewa Kowalczuk
Ewa Kowalczuk - Partner i Członek Zarządu. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie Wydział Matematyki i Informatyki. Biegły rewident od 1999 roku dysponująca ponad dwudziestoletnią praktyką zawodową w realizacji badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw sektora budowlanego i rynku nieruchomości, produkcji (w tym działających w ramach specjalnych stref ekonomicznych), dystrybucji (handel hurtowy i detaliczny), usług (BPO) oraz projektów doradczych dla podmiotów krajowych i zagranicznych. Badała sprawozdania finansowe Miasta Wrocław. Doradza jednostkom samorządu terytorialnego w kwestiach związanych z rachunkowością. W latach 2001-2013 partner w Ernst & Young, a w latach 2005-2013 szef działu audytu Ernst & Young we Wrocławiu. Specjalizuje się w rachunkowości budżetowej. Mówi płynnie w języku angielskim. Jest autorem wielu publikacji oraz organizatorem szkoleń i warsztatów z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej dla przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 

Kontakt:
tel. +48 502 022 622

ewa.kowalczuk@avanta-audit.pl

 

 

Piotr Łyskawa
Piotr Łyskawa - Partner i Członek Zarządu. Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach dyrektora i managera w firmach audytorskich Deloitte oraz Ernst & Young. Specjalista z w dziedzinie sprawozdawczości finansowej oraz polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Posługuje się płynnie językiem angielskim. Posiada doświadczenie w realizacji projektów dla sektora energetycznego, samochodowego, farmaceutycznego oraz usługowego. Specjalizuje się w usługach wdrażania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz wprowadzania spółek na giełdę. Autor szeregu publikacji na temat MSSF oraz IPO w prasie ekonomicznej i wydawnictwach specjalistycznych.

 

Piotr Łyskawa jest wpisany na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego we Wrocławiu z zakresu księgowości o specjalizacji prawo handlowe - rachunkowość, łączenie, podział i przekształcenia spółek prawa handlowego, prawo bilansowe.

 

Piotr Łyskawa pełni funkcję zastępcy prezesa Regionalnej Rady we Wrocławiu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.


Kontakt:
tel. +48 605 746 085
piotr.lyskawa@avanta-audit.pl

 

 

Grzegorz Warzocha
Grzegorz Warzocha - Partner i Członek Zarządu. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz ESC Tours (Francja). Biegły rewident dysponujący ponad piętnastoletnią praktyką zawodową w realizacji projektów doradczych dla podmiotów krajowych i zagranicznych oraz badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw sektora wydobywczego (surowce mineralne), budowlanego i rynku nieruchomości, produkcji (specjalne strefy ekonomiczne), dystrybucji (handel hurtowy i detaliczny) oraz usług finansowych (usługi pośrednictwa finansowego oraz leasingu). Specjalizuje się w rachunkowości przekształceń gospodarczych oraz przejęć. W latach 2000-2009 na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych firmach doradczych Ernst & Young oraz Deloitte. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz tytuł FCCA Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych. Mówi płynnie w języku angielskim i francuskim. Jest autorem profesjonalnych prezentacji oraz organizatorem szkoleń i warsztatów z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej. Aktywnie współpracuje z izbami przemysłowo-handlowymi oraz ich firmami członkowskimi.

 

Grzegorz Warzocha jest doktorem nauk ekonomicznych, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


Kontakt:
tel. +48 603 910 177
grzegorz.warzocha@avanta-audit.pl

  

 

 

X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.avanta-audit.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

AKCEPTUJĘ