Polski Deutsch English Deutsch English Polski English Polski Deutsch
Powrót na stronę główną
IPO

Usługi wspierające debiuty giełdowe (IPO)


Jeżeli dotychczasowa działalność Klienta oraz jego zapotrzebowanie na finansowanie wykraczają poza ramy rynku private equity, warto zastanowić się nad przeprowadzeniem oferty publicznej na Giełdzie Papierów Wartościowych.
W Polsce istnieją dwie możliwości przeprowadzenia oferty publicznej: na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) oraz na rynku NewConnect. Sytuacja finansowa i biznesowa naszego Klienta  jest kluczowym determinantem w określeniu najkorzystniejszego sposobu przeprowadzenia oferty  publicznej. Rynek NewConnect jest bardziej atrakcyjny dla małych i średnich spółek. Natomiast na rynek główny GPW wchodzą większe spółki.

 

IPO (z ang. Initial Public Offering) to proces wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku giełdowym. Rola biegłego rewidenta w procesie sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego polega przede wszystkim na zbadaniu historycznych informacji finansowych zawartych w prospekcie. Biegły Rewident wydaje opinię, czy informacje finansowe w formie sprawozdań za ostatnie 3 lata są rzetelne, zgodne z aktualnymi zasadami rachunkowości przyjętymi przez jednostkę i odpowiednimi standardami sprawozdawczości. W sytuacji, gdy prospekt lub jego aktualizacja zawiera dodatkowo dane śródroczne, mogą one być uwiarygodnione opinią z badania lub raportem biegłego rewidenta z przeglądu. Warto podkreślić, że poddanie śródrocznych danych badaniu wydłuża termin ważności prospektu emisyjnego.


Badanie i przegląd informacji finansowej

 • badania i przeglądy historycznych informacji finansowych według PSR lub MSSF
  weryfikacja prognozowanych i szacunkowych informacji finansowych
  przegląd informacji finansowych pro-forma
  comfort letter

 

Przeprowadzanie IPO

 • doradztwo w  procesie przygotowania prospektu
  weryfikacja spójności prospektu i zgodności informacji ze sprawozdaniami finansowymi
  wsparcie w procesie zatwierdzania prospektu

 

Sprawozdawczość finansowa

 • pomoc w przygotowaniu finansowej części prospektu
  konwersja na MSSF
  doradztwo w zakresie instrumentów finansowych i kapitałowych programów motywacyjnych

 

Zmiany systemów informatycznych i audyt wewnętrzny

 • systemy informatyczne – wdrożenie i audyt
  doradztwo w zakresie ładu korporacyjnego
  budowa i wdrożenie korporacyjnego systemu zarządzania ryzykiem

 

wróć

 

X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.avanta-audit.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

AKCEPTUJĘ