Polski Deutsch English Deutsch English Polski English Polski Deutsch
Powrót na stronę główną
Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia to  przedsięwzięcia gospodarcze, które mogą doprowadzić do znaczącego wzrostu potencjału firmy i efektywności gospodarowania, jak również spowodować istotną utratę wartości podmiotu. Pomagamy sprawnie zrealizować główne etapy w procesie fuzji i przejęć : planowanie i zabezpieczenie transakcji od strony finansowo-prawnej, realizację  postanowień umownych w zakresie transakcji kupna-sprzedaży firm (wydanie aktywów, zapłata), proces integracji po dokonaniu transakcji (inwentaryzacja zasobów, formułowanie/modyfikacja celów, działania integracyjne) oraz monitorowanie efektów. Naszą ofertę  w ramach doradztwa transakcyjnego kierujemy zarówno do strony kupującej jak i sprzedającej.

 

Transakcje kupna


Nasze prace mogą dotyczyć zarówno transakcji nabycia akcji/udziałów spółki, jak i aktywów (lub grupy aktywów) lub też wydzielonej części przedsiębiorstwa.
Nasze usługi nastawione są przede wszystkim na kreowanie wartości dodanej z transakcji i obejmują m.in.:

 

  • Wstępna analiza przedinwestycyjna / wstępna ocena opłacalności inwestycji

Podstawowy zakres usług świadczonych dla potencjalnych inwestorów w ramach wstępnej analizy przejmowanego  podmiotu może obejmować:
 - analizę publicznie dostępnych informacji dotyczących jednostki wytypowanej do przejęcia (struktura, zasoby i procesy wewnętrzne, informacje finansowe)  oraz jej rynku (otoczenie bliższe - konkurencja, dostawcy, odbiorcy) i ograniczeń działania (otoczenie dalsze - regulacje prawne, sytuacja gospodarcza)
 - identyfikację kluczowych ryzyk i potencjalnych przeszkód w realizacji transakcji 
 - przedwstępną ocenę opłacalności przedsięwzięcia (analizy dochodowości)

  • Parametryzacja transakcji / opracowanie harmonogramu i struktury transakcji

We współpracy ze specjalistami z innych dziedzin (doradcami prawnymi i podatkowymi) przygotowujemy zintegrowany plan transakcji oraz zestawienie dokumentów finansowo-księgowych, podatkowych i prawnych niezbędnych do zrealizowania zaplanowanej struktury i harmonogramu transakcji. Jednocześnie przy tego rodzaju projektach doradzamy inwestorom w zakresie:
 - identyfikacji potencjalnych niekorzystnych warunków, które mogą skutkować zerwaniem  negocjacji
 - oceny przepływów pieniężnych oraz możliwości transferu funduszy  zgodnie z przyjętymi  założeniami rynkowymi (np. przez wypłatę dywidendy lub pożyczki)
 - opracowania planu rzeczowo-finansowego, który będzie podstawą do pozyskania przez  inwestora finansowania dla planowanej transakcji.

  • Wsparcie w negocjacjach


Służymy Państwu pomocą w procesie uzgadniania szczegółowych warunków umowy inwestycyjnej oraz w aspektów finansowo-prawnych realizowanej transakcji.

  • Rozliczenie transakcji i integracja transakcji


Pomagamy naszym klientom w procesie rozliczenia nabycia oraz integrowania połączonych przedsiębiorstw w zakresie analizy wspólnych zasobów, formułowania wspólnych celów i modelu wspólnego działania.

 

Transakcje sprzedaży

  • Wstępna ocena opłacalności transakcji / Wstępna analiza transakcji sprzedaży

Na początkowym etapie procesu sprzedaży przygotowujemy raport dla użytku wewnętrznego strony sprzedającej, który zawiera niezależną analizę działalności podmiotu potencjalnie przeznaczonego na sprzedaż. Nasze usługi w tym zakresie dotyczą wsparcia dla strony sprzedającej w celu identyfikacji ryzyk finansowych, podatkowych, operacyjnych oraz rynkowych, jak również potencjalnych korzyści i przewag, które mogą być istotne z punktu widzenia  wartości przedsiębiorstwa.

 

  • Planowanie procesu sprzedaży

We współpracy ze specjalistami z innych dziedzin (doradcami prawnymi i podatkowymi) przygotowujemy zintegrowany plan transakcji oraz zestawienie dokumentów finansowo-księgowych, podatkowych i prawnych niezbędnych do wdrożenia zaplanowanej struktury i harmonogramu transakcji.

 

  • Memorandum informacyjne

Stronie sprzedającej służymy również pomocą w zakresie opracowania memorandum informacyjne, służącego przede wszystkim pozyskaniu finansowania.

 

  • Strukturyzowanie transakcji/opracowanie struktury transakcji

We współpracy ze specjalistami z innych dziedzin (doradcami prawnymi i podatkowymi) przygotowujemy zintegrowany plan transakcji oraz zestawienie dokumentów finansowo-księgowych, podatkowych i prawnych niezbędnych do zrealizowania zaplanowanej struktury i harmonogramu transakcji.

 

  • Wsparcie w negocjacjach

Nasze usługi w zakresie Vendor assistance umożliwiają:
 - ścisły nadzór nad procesem sprzedaży
 - ograniczenie do minimum ingerencji potencjalnych inwestorów w działalność podmiotu    będącego przedmiotem transakcji
 - utrzymanie przebiegu transakcji w określonych ramach czasowych.

  • Doradztwo przy umowach zbycia akcji/udziałów oraz przy zamknięciu transakcji

W ramach doradztwa przy umowach zbycia akcji/udziałów skupiamy się na aspektach finansowych księgowych i podatkowych, w tym także na odpowiednim odzwierciedleniu w tej umowie ryzyk zidentyfikowanych podczas  procesu due diligence. Nasze prace w tym zakresie mogą dotyczyć między innymi:
 - struktury mechanizmu korekty ceny
 - gwarancji i zapewnień księgowych i podatkowych
 - przyszłych planów nabywania akcji/udziałów lub wyjścia z inwestycji
 - księgowych zasad sporządzenia sprawozdania zamknięcia transakcji
 - mechanizmu zamknięcia transakcji
 - doradztwa w zakresie ustalenia normalnego poziomu kapitału pracującego
 - definicji głównych terminów finansowych (w tym m.in. zadłużenia netto, normalnego     poziomu kapitału pracującego, marży EBITDA)
 - kwestii dotyczących mechanizmu wypłaty zysków.

Nasze wsparcie dla strony sprzedającej w procesie zamknięcia transakcji dotyczy m.in. następujących  obszarów:
 - doradztwa w zakresie księgowych procedur zamknięcia transakcji
 - wsparcia w przygotowaniu sprawozdania zamknięcia transakcji
 - weryfikacji sprawozdania zamknięcia transakcji (przygotowanego przez spółkę nabywaną,  stronę sprzedającą lub stronę kupującą) w celu ustalenia poziomu korekty ceny zgodnie z  postanowieniami umowy nabycia akcji/udziałów.

 

wróć

 

X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.avanta-audit.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

AKCEPTUJĘ