Polski Deutsch English Deutsch English Polski English Polski Deutsch
Powrót na stronę główną
Aktualności

06.12.2023
Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawniania informacji na ten temat
Ministerstwo Finansów wydało komunikat z dnia 23.10.2023 roku w sprawie ogłoszenia uchwały nr 12/2023 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawniania informacji na ten temat, stanowiącą załącznik do komunikatu.

Więcej


20.11.2023
Projekt aktualizacji KSR Nr 2 „Podatek dochodowy”
Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości przedłożył do publicznej dyskusji projekt aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 2 „Podatek dochodowy”. Celem aktualizacji standardu jest konieczność dostosowania zapisów w KSR Nr 2 do zmienionych przepisów prawa (w tym ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Termin zgłaszania uwag i komentarzy bezpośrednio do KSR, w terminie do 31 grudnia 2023 roku.
Więcej

 

28.07.2023

Projekt Stanowiska w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą nabycia

Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości przedłożył do publicznej dyskusji projekt Stanowiska w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą nabycia. Celem projektu jest wyjaśnienie wątpliwości i podanie wskazówek dotyczących stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zakresie ustalania wartości godziwej poszczególnych kategorii aktywów i zobowiązań przejętej jednostki dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą nabycia.


Termin zgłaszania uwag i komentarzy bezpośrednio do KSR, w terminie do 15 września 2023 roku.

Więcej

 

15.05.2023

Grupa HLB ponownie w gronie największych audytorów w Polsce.
Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że HLB Poland, częścią której jest AVANTA AUDIT, zajęła 10 miejsce w rankingu audytorów „Rzeczpospolitej” opublikowanego w dniu 28 kwietnia 2023 roku.
Dziękujemy naszym klientom za obdarzenie nas zaufaniem oraz naszym pracownikom za ich zaangażowanie.
Pełny ranking dostępny jest pod niniejszym linkiem

 

17.04.2023

W dniu 12 kwietnia 2023 roku na Walnym Zgromadzeniu Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (RO PIBR) we Wrocławiu Piotr Łyskawa, partner AVANTA Audit, został wybrany na Prezesa Regionalnej Rady RO PIBR.


22.03.2023

Projekt Stanowiska w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawniania informacji na ten temat.

Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości przekazał do publicznej dyskusji projekt Stanowiska w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawniania informacji na ten temat.
Projekt stanowiska dotyczy wykazywania i ujawniania w sprawozdaniu finansowym działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej, o której mowa w art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Obowiązujące przepisy prawne o rachunkowości, w tym o sprawozdawczości finansowej, nie dają wystarczających podstaw do jednolitej i spójnej prezentacji w sprawozdaniach finansowych efektów działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej,  dlatego też zobowiązane do ich stosowania jednostki, stosują różne rozwiązania. Zakłóca to realizację założenia o porównywalności sprawozdań finansowych.
Taka sytuacja stanowiła podstawę do  opracowania i wydania przez  Komitet Standardów Rachunkowości stanowiska, którego postanowienia mogłyby przyczynić się do zapewnienia porównywalności prezentowanych informacji w przedmiotowym zakresie.
Termin zgłaszania uwag i komentarzy bezpośrednio do KSR, w terminie do 12 maja 2023 roku.
Więcej

 

27.02.2023

Komitet ds. Mikrofirm CCIFP
Wzięliśmy udział w spotkaniu inaugurującym działalność nowego komitetu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej – Komitetu ds. Mikrofirm. Gościem specjalnym był Adam Abramowicz, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Więcej

 

22.02.2023

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 r. w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego.
Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości wydał nowe rekomendacje, pt. „Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 r. w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego”.
Celem tych rekomendacji jest pomoc jednostkom przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za 2022 r. w szczególnych warunkach związanych z niepewnością otoczenia gospodarczego.
W dokumencie KSR wypowiedział się na temat aktualności dotychczasowych wydanych rekomendacji, jak również omówił zagadnienia o istotnym wpływie na sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 rok, m.in.: założenie kontynuacji działalności w warunkach niepewności; inwentaryzację; uproszczoną wycenę wyrobów i usług; inflację – wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań; rezerwy w warunkach niepewności; sytuację na rynku energii i jej wpływ na sprawozdania finansowe przedsiębiorstw energetycznych; przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie; ujawnienia w warunkach niepewności.

Więcej informacji

 

02.12.2022

30 – lecie Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

W dniu 1 grudnia 2022 roku wzięliśmy udział w spotkaniu jubileuszowym Regionalnego Oddziału PIBR we Wrocławiu, z okazji uroczystych obchodów 30 – lecia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zorganizowanym przez Regionalną Radę Biegłych Rewidentów we Wrocławiu.
Podczas Jubileuszu odbyła się ceremonia uhonorowania odznaczeniami biegłych rewidentów szczególnie zasłużonych dla Oddziału Regionalnego PIBR we Wrocławiu. Odznaczeni zostali Partnerzy AVANTA Auditors & Advisors: Ewa Kowalczuk, dr Grzegorz Warzocha i Wojciech Baucz.

Więcej

 

XIX Konferencja Naukowa z cyklu „Normy Rachunkowości" pod hasłem „Rachunkowość – Audyt – Podatki"
W dniach 7-8 listopada 2022 roku Dr Grzegorz Warzocha, Partner AVANTA wziął udział w XIX Konferencji Naukowej z cyklu „Normy Rachunkowości" pod hasłem „Rachunkowość – Audyt – Podatki", zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Celem konferencji było zaprezentowanie dorobku naukowego, doświadczeń praktycznych oraz wymiana poglądów w zakresie powiązanych zagadnień rachunkowości, audytu i podatków w różnych jednostkach gospodarczych. Dr Grzegorz Warzocha omówił temat „Zmiany w krajowych regulacjach podatkowych – geneza i próba oceny”.

Więcej

 

Gala Jubileuszowa Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
26 października 2022 roku wzięliśmy udział w uroczystej Gali Jubileuszowej PIBR w Warszawie, która była kulminacyjnym momentem obchodzonego przez cały rok jubileuszu 30-lecia działalności samorządu biegłych rewidentów.
Gala Jubileuszowa PIBR była zwieńczeniem obchodów 30-lecia samorządu w Roku Biegłego Rewidenta, który został ustanowiony przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w celu podkreślenia zasług samorządu zawodowego dla ochrony interesu publicznego.
Na Gali Jubileuszowej odbyła się ceremonia wręczenia Medali za Długoletnią Służbę, nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej biegłym rewidentom „za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej”. Odznaczenia te zostały przyznane na wniosek Ministra Finansów, z inicjatywy Krajowej Rady Biegłych Rewidentów łącznie 57 biegłym rewidentom. Mamy zaszczyt poinformować, że Medale otrzymali Partnerzy AVANTA Auditors & Advisors, Biegli Rewidenci - Piotr Łyskawa i dr Grzegorz Warzocha.
Na uroczystości odbyło się również wręczenie biegłym rewidentom zasłużonym dla samorządu Medali Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Odznaczenia te otrzymało 40 osób oraz cztery organizacje. Odznaczony został nasz Partner Piotr Łyskawa.

Więcej

 

19.10.2022

Kongres Niemieckich Doradców Podatkowych w Krakowie
Wojciech Baucz, Partner AVANTA Auditors & Advisors, uczestniczył w charakterze prelegenta w dniach 29-30 września 2022 r. w 10 Międzynarodowym Kongresie Doradców Podatkowych w Krakowie. Tytuł wykładu brzmiał „Prawo bilansowe w Polsce”.

Więcej

Agenda

 


Wojciech Baucz, Partner AVANTA Audit Wrocław - prelegent Kongresu

 


Na zdjęciu przedstawiciele HLB, od lewej Thomas Kozik Ganteführer Düsseldorf, Aneta Majchrowicz-Bączyk getsix Poznań, Pawel Suliaga KMP Osnabrück i Wojciech Baucz Avanta Audit Wrocław

 

9. Bielefelder Forum

Wojciech Baucz, Partner AVANTA Auditors & Advisors, uczestniczył 27 września 2022 r. w „9. Bielefelder Forum Stückmann weltweit am Ball” - konferencji HLB dla aktywnych globalnie niemieckich firm.

Więcej

9. Bielefelder Forum

 

 

04.08.2022

Nowy KSR nr 15 "Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów".
Informujemy, że opublikowano Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 "Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów".
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 29 lipca 2022 r. pod poz. 81 została opublikowana uchwała nr 9/2022 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”.
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym standardem.

KRS 15

 

27.04.2022

Grupa HLB ponownie w gronie największych audytorów w Polsce.
Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że HLB Poland, częścią której jest AVANTA AUDIT, zajęła 9 miejsce w rankingu audytorów „Rzeczpospolitej” opublikowanego w dniu 25 kwietnia 2022 roku.
Dziękujemy naszym klientom za obdarzenie nas zaufaniem oraz naszym pracownikom za ich zaangażowanie.

Pełen ranking dostępny jest pod niniejszym linkiem

 

23.11.2021

AVANTA Auditors & Advisors wspólnie z Europa Forum wspiera akcję charytatywną “Pomoc dla Aleksandra”

Wspólna skarbonka jest przeznaczona dla 17-letniego Aleksandra Bieleckiego. Oprócz wielu chorób, z którymi zmaga się chłopiec, cierpi on na zaawansowaną i ciągle postępującą skoliozę. Ponieważ zostały już wyczerpane wszystkie możliwości dalszego leczenia w Polsce, rodzina zwróciła się do kliniki specjalistycznej w  Wilmington w USA. Tamtejsi lekarze mogą przywrócić Aleksandrowi życie bez bólu. Jednak koszty pobytu w klinice oraz samej operacji są niewyobrażalnie wysokie. Prosimy o wsparcie naszej akcji i przekazanie dalej!

https://www.siepomaga.pl/aleksander-bielecki

https://www.siepomaga.pl/efdlaaleksandra

 

30.04.2021

Grupa HLB ponownie w gronie największych audytorów w Polsce.
Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że HLB Poland, częścią której jest AVANTA AUDIT, zajęła 10 miejsce w rankingu audytorów „Rzeczpospolitej” opublikowanego w dniu 27 kwietnia 2021 roku.
Dziękujemy naszym klientom za obdarzenie nas zaufaniem oraz naszym pracownikom za ich zaangażowanie.
Pełny ranking dostępny jest pod niniejszym linkiem

 

02.04.2021

Projekt standardu KSR „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”.

Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości przekazał do publicznej dyskusji projekt standardu „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”.

Opracowany projekt standardu ma pomóc w stosowaniu przepisów ustawy o rachunkowości w sytuacjach związanych z przyjęciem lub nie przez jednostkę założenia kontynuacji działalności.
Projekt standardu uwzględnia w szczególności zagadnienia dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych w sytuacjach, gdy przyjęcie przez jednostkę założenia kontynuacji działalności nie jest zasadne.
Dokument porusza także m.in. takie zagadnienia, jak:
- zasady wyceny aktywów i zobowiązań oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym przy założeniu braku kontynuowania działalności,
- inne wymogi dotyczące rachunkowości jednostek w sytuacji braku kontynuowania działalności lub gdy ustaną okoliczności, które skutkują brakiem kontunuowania działalności.

 

Termin zgłaszania uwag i komentarzy bezpośrednio do KRS, w terminie do 4 maja 2021 roku.

 

Więcej informacji

 

11.01.2021

Nowe sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych – termin przygotowania 31 stycznia 2021 roku.

 

Przypominamy podmiotom osiągającym przychody podatkowe w wysokości  ponad 50 mln Euro oraz spółkom wchodzącym w skład podatkowych grup kapitałowych o nowym obowiązku wynikającym z art. 13a ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Podmioty te zobowiązane są do przygotowania i przekazania przy użyciu formularzy elektronicznych do dnia 31 stycznia 2021 roku sprawozdania o stosowanych w 2020 roku terminach zapłaty w transakcjach handlowych, które powinno obejmować:
• firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej;
• wartości świadczeń pieniężnych otrzymanych i spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie nieprzekraczającym 30 dni, od 31 do 60 dni, od 61 do 120 dni, przekraczającym 120 dni – liczonym od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;
• wartości świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udziału procentowego tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych podmiotowi w tym roku;
• wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udziału procentowego tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.

 

Szczegóły oraz link do formularza elektronicznego znajduje się na poniższej stronie internetowej

 

22.12.2020

Komitet Standardów Rachunkowości opracował rekomendacje pt. Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID -19.

 

Rekomendacje mogą być pomocne przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2020 rok. Komitet kieruje dokument do osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdania finansowego tj. kierowników jednostek oraz osób, którym powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 

W dokumencie opublikowanym na stronie internetowej poruszono następujące zagadnienia:


• założenie kontynuacji działalności w czasie COVID-19 z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym,
• inwentaryzacja w czasie COVID -19,
• ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym:
• wsparcie uzyskane w ramach tzw. tarczy antykryzysowej oraz w ramach innych form pomocy,
• dodatkowe koszty działalności operacyjnej spowodowane COVID-19,
• ostrożna wycena aktywów i zobowiązań w celu uwzględnienia skutków gospodarczych COVID-19, w tym aktualizacja szacunków i wycena w wartościach godziwych,
• wycena produktów przy niewykorzystanych na skutek COVID-19 zdolnościach produkcyjnych,
• sprawozdanie z działalności – informacje w związku z COVID-19.

 

Szczegółowy tekst rekomendacji znajduje się w załączniku i pod poniższym linkiem.

 

16.10.2020

HLB zwycięzcą w konkursie “Network of the Year”

Z dumą ogłaszamy, że HLB otrzymała tytuł sieci roku w konkursie Digital Accountancy Awards 2020. Nagroda została wręczona podczas wirtualnej ceremonii, która odbyła się 30 września. Zespół HLB świętował również z dr Francesem Ellingtonem z HLB USA, który otrzymał nagrodę „Młodego Księgowego Roku” (Young Accountant of the Year).

 

Digital Accountancy Awards to uznawany powszechnie, prestiżowy program nagród przyznawanych za doskonałe osiągnięcia w branży księgowej.

 

Dla HLB nagroda „Network of the Year” jest wyrazem uznania za przełomowy rok. Aby móc ubiegać się o to wyróżnienie, kandydaci musieli wykazać się realizacją zyskownych strategii wzrostu, zostać uznanymi przez branżę za renomowaną markę i doskonalić się w wielu kluczowych obszarach strategicznych i operacyjnych. W 2019 roku sieć HLB obchodziła 50-lecie istnienia, uzyskując 7-procentowy wzrost przychodów i jednocześnie łączne globalne obroty na poziomie 2,93 mld USD. W rzeczywistości osiągnęliśmy nasze cele w zakresie wyników na rok 2020, które wyznaczyliśmy sobie rok wcześniej, co doprowadziło nas do opracowania i uruchomienia naszej nowej, holistycznej strategii wzrostu pod nazwą „Kształtując naszą wspólną przyszłość”.

 

Komentując wygraną, Corney Versteden, prezes HLB Global, powiedział: „Jestem niezmiernie dumny, że HLB został uznany za sieć roku. Rok 2019 był dla nas wyjątkowy i nie mogliśmy się doczekać, aby wykorzystać nasze fantastyczne osiągnięcia. Ale wszyscy wiemy, że 2020 jest bezprecedensowym rokiem dla wszystkich i jestem pod wrażeniem widząc, jak nasza sieć współpracowała, aby wspierać nie tylko siebie nawzajem, ale także naszych klientów w tych niezwykłych czasach. Ta nagroda jest prawdziwym odzwierciedleniem całej ciężkiej pracy i poświęcenia naszych ludzi z całego świata i pokazuje siłę naszego motto: Razem możemy więcej”.

 

20.04.2020

Grupa HLB ponownie w gronie największych audytorów w Polsce.
Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że HLB Poland, częścią której jest AVANTA AUDIT, zajęła 10 miejsce w rankingu audytorów „Rzeczpospolitej” opublikowanego w dniu 9 kwietnia 2020 roku.

Dziękujemy naszym klientom za obdarzenie nas zaufaniem oraz naszym pracownikom za ich zaangażowanie.

Pełny ranking dostępny jest pod niniejszym linkiem

 

 

17.03.2020

Wpływ pandemii koronawirusa na badanie sprawozdań finansowych za 2019 rok.

W dniu 16.03.2020 Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) opublikowała komunikat „Wpływ pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 na badanie sprawozdań finansowych za 2019 rok”. Epidemia koronawirusa coraz bardziej wpływa na klientów firm audytorskich oraz same firmy audytorskie. W związku z tym PIBR przedstawia zestaw wskazówek dotyczących badania sprawozdań finansowych za 2019 rok w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2. W opracowaniu jest mowa m.in. o zasadach bezpiecznej współpracy z klientem, prezentowane są informacje o podejściu do badania oraz sporządzania sprawozdania z badania w kontekście zdarzeń po dacie bilansu oraz oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności. Przedstawione zostały również przykładowe ujawnienia w sprawozdaniu finansowym związane z wpływem pandemii koronawirusa na działalność klienta.

Szczegółowe opracowanie

 

16.03.2020

W dniu 11 marca 2020 roku uczestniczyliśmy w konferencji organizowanej przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, AHK Polska „Przyszłość rynku pracy 2020 Trendy, Wyzwania, Perspektywy”.
W debacie dotyczącej przyszłości rynku pracy w Polsce wziął udział dr Grzegorz Warzocha, Partner AVANTA Auditors & Advisors. W związku z obecną sytuacją związaną z koronawirusem miało też miejsce dodatkowe wystąpienie pana Wojciecha Zająca, radcy prawnego, SDZLEGAL SCHINDHELM (Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k.) „Koronawirus a prawo pracy - co wolno pracodawcy w świetle kodeksu pracy i specustawy?”.
Szczegółowy program

 

09.10.2019

Wojciech Baucz, Partner AVANTA Auditors & Advisors, uczestniczył 24 września 2019 r. w „8. Bielefelder Forum Stückmann weltweit am Ball ”- konferencji HLB dla aktywnych globalnie niemieckich firm.

 

Więcej

 

05.09.2019

Nowa struktura sprawozdań finansowych od 1 września 2019
Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w strukturach logicznych sprawozdań finansowych. Zmiany te obowiązują dla sprawozdań finansowych (w tym skonsolidowanych) sporządzanych od 1 września 2019 roku. Zmianie nie ulega liczba struktur oraz główne elementy sprawozdania. Najważniejsze zmiany to:
• W zasadach rachunkowości dodano dodatkowe, niewymagane pole „pozostałe” oraz zmieniono opisy i interpretacje pozostałych pól, co spowoduje konieczność częściowego przegrupowania opisów we wprowadzeniu czy informacjach ogólnych do sprawozdania finansowego.
• Nota do podatku nie jest już obowiązkowa dla jednostki innej oraz dla sprawozdania skonsolidowanego.
• Inne zmiany, mające charakter edycyjny i doprecyzowujący.

 

Szczegółowe struktury sprawozdań znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa finansów pod linkiem

 

26.08.2019

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów"

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów" wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2019 r.  z możliwością wcześniejszego zastosowania. W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja".
Standard został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 maja 2019 r. na podstawie  uchwały Nr 6/2019 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 16 kwietnia 2019 r.


KRS 13

Stanowisko KRS Rozrachunki

 

23.04.2019

AVANTA AUDIT w gronie największych audytorów w Polsce.
Jest nam niezmiernie miło Państwa poinformować, że HLB Poland, częścią której jest AVANTA AUDIT, zajęła 9 miejsce w rankingu audytorów „Rzeczypospolitej” opublikowanego w dniu 12 kwietnia 2019 roku.
Dziękujemy naszym klientom za obdarzenie nas zaufaniem oraz naszym pracownikom za ich zaangażowanie.
Pełny ranking dostępny jest pod niniejszym linkiem.

 

 

 

  

 

 

10.04.2019

W dniu 9 kwietnia 2019 roku na Walnym Zgromadzeniu Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (RO PIBR) we Wrocławiu Piotr Łyskawa, partner AVANTA Audit,  został wybrany zastępcą Prezesa Regionalnej Rady RO PIBR.

 

04.03.2019

Dnia 28 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie Członków Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego EUROPA FORUM, którego tematem było: Społeczeństwo 4.0 – odziaływanie cyfryzacji na rynek pracy i rozwój regionalny & Bieżąca sytuacja makroekonomiczna – prognozy 2019.
Podczas spotkania przedstawione zostały wskaźniki związane z bieżącą sytuacją makroekonomiczną. Dr Grzegorz Warzocha, Partner AVANTA Audit przedstawił analizę obecnych tendencji gospodarczych w aspekcie globalnym i regionalnym oraz prognozy gospodarcze na rok 2019.

Szczegółowy program

Więcej

 

 

 


08.01.2019
Sprawozdania w Polsce teraz tylko w formie elektronicznej.

Od 1 października 2018 roku tradycyjne papierowe sprawozdania zostały zastąpione przez sprawozdania w formie elektronicznej. W zakresie sprawozdań finansowych obowiązek ten dotyczy każdej jednostki prowadzącej księgi rachunkowe. Również w przypadku sprawozdań z badania co do zasady obowiązującą formą jest obecnie postać elektroniczna.
Przyjęcie powyższej regulacji stanowi wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje

 

29.11.2018
Wrocławskie Śniadanie Biznesowe
W dniu 29 listopada 2018 roku odbyło się spotkanie z cyklu Wrocławskich Śniadań Biznesowych, współorganizowanym przez AVANTA Auditors & Advisors, Kancelarię Prawną SDZLEGAL SCHINDHELM, AHK Polska, CCIFP, BPCC, AmCham.

Szczegółowy program

 

 

27.11.2018

Projekt stanowiska KSR w sprawie rozrachunków z kontrahentami.
Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji projekt stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami - wraz z zaproszeniem do zgłaszania uwag i komentarzy do tego projektu w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.

Tekst projektu

 

08.11.2018

W dniu 8 listopada 2018 r. miało miejsce Śniadanie dla Prezesów i Dyrektorów (CEO Level Breakfast in Wrocław), w siedzibie Work Service Wrocław (Sky Tower ul. Gwiaździsta, Wrocław) organizowane przez CCIFP.

 

07.11.2018

W dniu 5 listopada 2018 r. wzięliśmy udział w XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Normy Rachunkowości” zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Celem tegorocznej konferencji było zaprezentowanie dorobku naukowego, doświadczeń praktycznych oraz wymiana poglądów na temat kosztów w różnych jednostkach gospodarczych.

 

31.10.2018

Przedstawiciel AVANTA Auditors & Advisors Wojciech Baucz uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji HLB. Konferencja odbyła się w Singapurze w dniach 17-21 października 2018 r.

 

25.10.2018
Projekt stanowiska KSR w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji projekt stanowiska dotyczącego ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności - wraz z zaproszeniem do zgłaszania uwag do tego projektu w terminie do dnia 12 listopada 2018 r.

 

Tekst dokumentu znajduje się pod poniższym linkiem

 

23.10.2018
Krajowy Standard Rachunkowości Nr 12 „Działalność Rolnicza".
Krajowy Standard Rachunkowości Nr 12 „Działalność" wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 r. W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja".
Standard został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11.07.2018


Treść standardu znajduje się pod poniższym linkiem

 

11.09.2018

HLB International

Avanta Auditors & Advisors została członkiem międzynarodowej sieci firm audytorskich i doradczych HLB International.

Więcej informacji

HLB International

 

 

05.09.2018

Publikacja struktur logicznych.

Ministerstwo Finansów opublikowało struktury logiczne oraz format elektronicznych sprawozdań finansowych. Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej wchodzi w życie 1 października 2018 roku. Zwracamy uwagę, że sprawozdania finansowe w formie elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Ważne: struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych, sporządzane zgodnie z MSR, należy sporządzać w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.
Ministerstwo Sprawiedliwości nie opublikowało żadnych informacji, czy procedura składania
dokumentów finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego ulegnie zmianie.

Pod poniższym linkiem umieszczone zostały poszczególne struktury.

 

 

05.07.2018

W dniu 15 czerwca 2018 roku wzięliśmy udział w warsztatach „Train the Academics” zorganizowanych przez ACCA w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli Lucia Real – Martin - Director – ACCA Emerging Markets oraz Jakub Wojnarowski - Head of ACCA Poland and Baltic States.
Zdjęcie

 

23.04.2018

Uchwała Nr 1/2018 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości.

Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości.
Stanowisko zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 2018 r. poz. 7 i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 r.

 

Szczegóły

 

09.02.2018
Dokumenty sprawozdawcze wkrótce będą mieć elektroniczną postać

Sprawozdanie finansowe za 2017 ma być ostatnim sporządzanym na papierze. 1.10.2018 wejdą w życie przepisy przewidujące obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej – w tym w strukturze JPK.
Takie zmiany przewiduje ustawa z 26.01.2018 o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, przekazana 2.02.2018 do podpisu Prezydenta. Nowelizuje ona m.in. ustawę o rachunkowości, updop i updof.

 

Szczegóły

 

18.12.2017
Konferencja Naukowo-Zawodowa
W dniu 14 grudnia 2017 roku wzięliśmy udział w Konferencji Naukowo-Zawodowej „Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków” zorganizowanej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.


 

07.12.2017

Śniadanie Biznesowe

7 grudnia 2017 roku odbyło się śniadanie biznesowe TRENDY INWESTYCYJNE ORAZ ROZWIĄZANIA I SZANSE DLA FIRM W ROKU 2018, współorganizowane przez AVANTA Auditors&Advisors, JP Weber oraz przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA.

Śniadanie biznesowe poświęcone było podsumowaniu aspektów makroekonomicznych oraz trendów inwestycyjnych w minionym roku.

 

Szczegółowy program

 

22.11.2017

Seminarium naukowe Wycena przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju - kluczowe wyzwania.

W dniu 17 listopada 2017 roku wzięliśmy udział w Seminarium naukowym Wycena przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju - kluczowe wyzwania zorganizowanym przez Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce (SBWPwP) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Katedrą Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Relacja z Seminarium

 

09.11.2017
XVII Konferencja Naukowa

W dniu 7 listopada 2017 roku wzięliśmy udział w XVII Konferencji Naukowej z cyklu „Normy Rachunkowości” - „Kapitały w jednostkach gospodarczych”. Konferencję zorganizowała Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.


 

27.10.2017
Wrocławskie Śniadanie Biznesowe
W dniu 26 października 2017 roku odbyło się spotkanie z cyklu Wrocławskich Śniadań Biznesowych, współorganizowanym przez AVANTA Auditors & Advisors, Kancelarię Prawną SDZLEGAL SCHINDHELM oraz CCIFP.

 

 Szczegółowy program

 

03.10.2017

Avanta została Członkiem EUROPA FORUM
Miło nam poinformować, że Avanta Audit została Członkiem Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego EUROPA FORUM.
28 września 2017r. wzięliśmy udział w spotkaniu EUROPY FORUM, które poświęcone było tematowi „Dolny Śląsk – międzynarodowa współpraca – stan i perspektywy & Potencjał rozwoju polsko-niemieckiego obszaru powiązań”, podczas którego zaprezentowaliśmy naszą spółkę.


 Zdjęcie

 

08.06.2017

II Kongres Polskiej Rachunkowości

Wzięliśmy udział w II Kongresie Polskiej Rachunkowości, który odbył się  5–6 czerwca 2017 w Teatrze Polskim w Warszawie pod honorowym patronatem Ministerstwa Finansów. Głównym hasłem Kongresu było „Rachunkowość – wizja przyszłości”.

 

Szczegóły Kongresu

 

06.06.2017

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe"

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe" wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r. W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja".
Standard został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 maja 2017 r. poz. 105.

 

Treść standardu znajduje się pod poniższym linkiem

 

18.04.2017

Wrocławskie Śniadanie Biznesowe

W dniu 20 kwietnia 2017 roku wspólnie z Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce CCIFP oraz Kancelarią SDZ LEGAL SCHINDHELM zapraszamy Państwa na śniadanie biznesowe.

 

Szczegółowy program

  

17.01.2017
Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do
publicznej dyskusji następujące projekty:

 

Projekt stanowiska Komitetu w sprawie ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych.

Uwagi do tego projektu można zgłaszać w terminie do dnia 24 lutego 2017 r.  

Treść projektu znajduje się pod poniższym linkiem.

 

Projekt standardu „Środki trwałe".

Treść projektu znajduje się pod poniższym linkiem.

 

Projekt stanowiska Komitetu w sprawie w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji użytkowania wieczystego gruntów oraz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Treść projektu znajduje się pod poniższym linkiem.

  

20.09.2016
Uchwała Nr 3/2016 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”.


Ministerstwo Finansów wydało Komunikat Nr 3 z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia Uchwały Nr 3/2016 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”. Uchwała stanowi załącznik do komunikatu (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów z dnia 29 sierpnia 2016r.poz. 63).

Treść uchwały znajduje się pod poniższym linkiem

 

19.09.2016

Stanowisko w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. poz. 55.

 

Treść stanowiska znajduje się pod poniższym linkiem.

 

28.04.2016
Wrocławskie Śniadanie Biznesowe

W dniu 28 kwietnia 2016r. zorganizowaliśmy wspólnie z Kancelarią Prawną SDZLEGAL SCHINDHELM oraz CCIFP śniadanie biznesowe.

W trakcie spotkania rozmawialiśmy o bieżącej sytuacji gospodarczej oraz omówiliśmy wybrane aktualności i zmiany w przepisach dla firm i przedsiębiorców.

Spotkanie poprowadzili Grzegorz Warzocha, Partner AVANTA Audit oraz Tomasz Szarek, Partner SDZLEGAL SCHINDHELM. Swoje prelekcje wygłosili między innymi: Mec. Aleksandra Krawczyk - adwokat w SDZLEGAL SCHINDHELM, oraz Krzysztof Czekaj - doradca podatkowy z działu doradztwa podatkowego SDZLEGAL SCHINDHELM. Gościnnie swoją prelekcję wygłosił także Mec. Roman Šolc – adwokat z biura SCWP SCHINDHELM w Pilznie, który przybliżył uczestnikom prawne i praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Republiki Czeskiej.

 

12.01.2016

Nowelizacja KSR Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”

Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. podjął uchwałę przyjmującą nowelizację KSR Nr 7.

Celem Nowelizacji KSR Nr 7 jest dostosowanie jego zapisów do zmienionych przepisów ustawy o rachunkowości ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz innych ustaw (Dz. U z 2015 r. poz. 1333). Zmiana ustawy wynikała z konieczności implementacji dyrektywy ws. rachunkowości, odnośnie m. in. nowej kategorii jednostek – jednostek małych. Wprowadzone zostały również inne uproszczenia w rachunkowości, podyktowane zmieniającym się środowiskiem gospodarczym.

 

Treść nowelizacji znajduje się pod poniższym linkiem

 

11.01.2016

Projekt stanowiska KSR w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów

Komitet Standardów Rachunkowości przekazał do publicznej dyskusji projekt stanowiska Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.

 

Treść projektu znajduje się pod poniższym linkiem

 

29.10.2015
Wrocławskie Śniadanie Biznesowe

W dniu 29 października 2015r. zorganizowaliśmy wspólnie z Kancelarią Prawną SDZLEGAL SCHINDHELM śniadanie biznesowe. W trakcie spotkania rozmawialiśmy o bieżącej sytuacji gospodarczej, omówiliśmy wybrane aktualności i zmiany w przepisach podatkowych dla firm i przedsiębiorców oraz aktualne tendencje w orzecznictwie Sądu Najwyższego, które kształtują praktykę gospodarczą przedsiębiorstw.

 

19.10.2015

Grzegorz Warzocha – wspiera Klub Akademicki ANALYST

 

Opis i relacja z wydarzeń

 

7.10.2015

Avanta – na XXV Edycji wręczenia Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych

7 października 2015 r. w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu Marszałek Cezary Przybylski, Wojewoda Tomasz Smolarz oraz prof. Piotr Wrzecioniarz z Kapituły DCG wręczyli Dolnośląskie Certyfikaty Gospodarcze XXV edycji oraz Dolnośląskie Nagrody Gospodarcze.

 

Szczegółowy program znajduje się pod poniższym linkiem.

 

 

29.05.2015

AVANTA partnerem Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

W dniach 21-22 maja 2015 roku przedstawiciele AVANTA Audit wzięli udział w Forum Dolnośląskim, zorganizowanym przez Dolnośląską Fundację Rozwoju Regionalnego. Forum odbyło się w Wałbrzychu, w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, pod patronatem Miasta Wałbrzych.

Forum poświęcone było Zielonym miejscom pracy jako szansie rozwoju obszaru sudeckiego. Była to pierwsza edycja spotkań, które będą w przyszłości realizowane w ramach czterech obszarów wskazanych przez Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego: Wrocławskiego, Legnicko-Głogowskiego, Sudeckiego oraz Zachodniego. Forum jest kontynuacją dorocznych spotkań Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej, które przez 15 lat było platformą dyskusji szerokiego grona Dolnoślązaków na temat przyszłości naszego regionu.

Grzegorz Warzocha, partner AVANTA Audit, prowadził w ramach Forum dyskusję panelową „Partnerstwo biznesu i regionu” w której uczestniczyli m. in. Prezydenci Jeleniej Góry, Świdnicy oraz Wałbrzycha.

 

Zdjęcie.

 

04.03.2015

Partner Avanta biegłym sądowym

Miło nam jest Państwa poinformować, że Partner AVANTA Piotr Łyskawa został wpisany na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego we Wrocławiu z zakresu księgowości o specjalizacji prawo handlowe - rachunkowość, łączenie, podział i przekształcenia spółek prawa handlowego, prawo bilansowe.

  

12.10.2014

Bieg charytatywny Wybiegaj Sprawność

12 października 2014 roku odbędzie się IV edycja charytatywnego biegu "Wybiegaj sprawność" organizowanego przez Stowarzyszenie "Dać siebie Innym" pod Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej. Avanta objęła patronat nad tym biegiem.

 

08.10.2014

Spotkanie Regionalne we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym

W dniu 8 października 2014 roku patronujemy spotkaniu AHK zorganizowanym w Afrykanarium we wrocławskim Ogrodzie zoologicznym. 

Szczegóły 

 

 

28.09.2014

Bielański Bieg Rodzinny

28 września 2014 roku odbędzie BIELAŃSKI BIEG RODZINNY O PUCHAR SOŁTYSA ADAMA ORYLSKIEGO. Avanta objęła patronat nad tym biegiem. 

Relacja

Zdjęcia

  

18.09.2014

Wrocławskie Śniadanie Biznesowe

W dniu 18 września 2014 roku wspólnie z Francuską Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce CCIFP oraz Kancelarią SDZ LEGAL SCHINDHELM zapraszamy Państwa  na śniadanie biznesowe.

Szczegółowy program

 

 

09.09.2014

Konferencja Polska - kraje niemieckojęzyczne

W dniu 9 września 2014 roku Wojciech Baucz, Partner German Desk Avanta Audit wziął udział w konferencji "POLSKA – KRAJE NIEMIECKOJĘZYCZNE „Horyzonty współpracy gospodarczej. Szanse i wyzwania dla polskich przedsiębiorców" organizowanej przez World Trade Center Poznań.

 

PREZENTACJE DO POBRANIA:
GOSPODARKA AUSTRII
GOSPODARKA SZWAJCARII
RYNEK NIEMIECKI
MOŻLIWOŚCI PRAWNE EKSPANSJI POLSKICH FIRM
ROZWÓJ BIZNESU W POLSKO-NIEMIECKIM REGIONE PRZYGRANICZNYM

 

 

05.08.2014

Nowelizacja ustawy o rachunkowości

W  dniu  5 sierpnia 2104 roku prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości. Podstawowym celem ustawy jest implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 roku, która przewiduje szereg uproszczeń.
                                                                           
Uproszczenia polegają na  umożliwieniu jednostkom mikro sporządzania skróconego sprawozdania finansowego (bilans z informacjami uzupełniającymi oraz rachunek zysków i strat), a także na zwolnieniu z obowiązku sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności pod warunkiem, że niektóre z tych danych zostaną przez te jednostki ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu.
 
Zmiany wprowadzone do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości dotyczą m.in.: katalogu jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów o rachunkowości oraz definicji legalnej jednostek mikro, rezygnacji z obowiązku stosowania zasady ostrożności przez niektóre jednostki mikro, wyłączenia w odniesieniu do tych jednostek możliwości dokonywania wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia (jeśli skorzystają z któregokolwiek uproszczenia dotyczącego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności), określenia w formie nowego załącznika zakresu bilansu dla jednostek mikro, podania zakresu informacyjnego rachunku zysków i strat dla tychże jednostek, zwolnienia ich z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych.
 
Nowelizacja zaczęła obowiązywać od 5 września br., zatem jednostki mikro będą mogły stosować zmiany w sprawozdaniach finansowych za 2014 rok.

 

15.05.2014

 

Nowy Krajowy Standard Rachunkowości

W dniu 15 maja 2014 roku opublikowany został nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 9 "Sprawozdanie z działalności". Pełna treść standardu.

 

17.04.2014

 

Wrocławskie Śniadanie Biznesowe

W dniu 17 kwietnia zorganizowaliśmy wspólnie z Francuską Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce CCIFP oraz Kancelarią SDZ LEGAL SCHINDHELM śniadanie biznesowe. W trakcie spotkania rozmawialiśmy o bieżącej sytuacji gospodarczej oraz omówiliśmy wybrane aktualności i zmiany w przepisach dla firm i przedsiębiorców.

Szczegółowy program.

 

24.02.2014

 

Nowy Krajowy Standard Rachunkowości

W dniu 20 lutego 2014 roku opublikowany został nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 8 "Działalność Deweloperska". Pełna treść standardu

 

 

5.02.2014

Finanse firmy w sytuacji kryzysowej

 

15 stycznia 2014 roku w siedzibie CCIFP w Warszawie odbyło się seminarium "Finanse firmy w sytuacji kryzysowej". Seminarium zorganizowane zostało przez AVANTA Audit oraz Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową CCIFP.

 

07.10.2013

Cykl publikacji dotyczących prac związanych z zamknięciem roku finansowego oraz przygotowaniem sprawozdań finansowych

 

Wraz z portalem QBusiness.pl rozpoczęliśmy publikację cyklu artykułów związanych z zamknięciem roku finansowego i przygotowaniem sprawozdań finansowych. 1 artykuł "Konieczność stosowania pełnej rachunkowości według polskiej ustawy o rachunkowości" dostępny jest pod niniejszym linkiem.

 

01.10.2013

Nowy Partner w AVANTA

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że z dniem 1 października 2013 roku do grona Partnerów AVANTA Auditors & Advisors dołączył Pan Witold Czyż.

 

Witold Czyż jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

 

W latach 2005-2012 Witold Czyż był partnerem w Ernst & Young, odpowiedzialnym za realizację usług doradczych z zakresu finansów i rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych dla największych polskich przedsiębiorstw z wielu sektorów gospodarki (telekomunikacja, logistyka, handel hurtowy i detaliczny, nowe technologie, produkcja)  oraz spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Witold Czyż posiada doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu projektami badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw o złożonej strukturze organizacyjnej. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczył w projektach IPO oraz pozyskiwania finansowania dłużnego na polskim i międzynarodowych rynkach finansowych. Posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu i projektowaniu systemów kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej jak również efektywności procesów finansowo-księgowych oraz wdrażania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

 

Jesteśmy przekonani, że akces Witolda Czyża do grona Wspólników AVANTA Auditors & Advisors pozwoli na uzupełnienie naszej dotychczasowej oferty usług.
 
Równocześnie wierzymy, że będzie stanowić on dla Państwa – naszych Klientów i Partnerów Biznesowych – potwierdzenie stałego dążenia do zapewnienia Państwu obsługi i współpracy z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalnych.

  

01.07.2013

Nowy Partner w AVANTA

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że z dniem 1 lipca 2013 roku do grona Wspólników AVANTA Auditors & Advisors dołączyła Pani Ewa Kowalczuk.

 

W latach 1993-2013 Ewa Kowalczuk związana była z międzynarodową firmą doradczą Ernst&Young, gdzie od roku 2001 piastowała stanowisko Partnera, a w latach 2005-2013 kierowała działem audytu we Wrocławiu.
 
Ewa Kowalczuk posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów doradczych i badaniu sprawozdań finansowych dla podmiotów krajowych oraz inwestorów zagranicznych. Specjalizuje się w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz w rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego.
 
Jesteśmy przekonani, że akces Ewy Kowalczuk do grona Wspólników AVANTA Auditors & Advisors pozwoli na uzupełnienie naszej dotychczasowej oferty usług.
 
Równocześnie wierzymy, że będzie stanowić on dla Państwa – naszych Klientów i Partnerów Biznesowych – potwierdzenie stałego dążenia do zapewnienia Państwu obsługi i współpracy z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalnych.

 

06.06.2013

Szkolenia i konferencje

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez AVANTA Audit oraz Piekielnik & Partnerzy : "Prawne, bilansowe i podatkowe aspekty funkcjonowania firm w Polsce i Niemczech. Nie daj się zaskoczyć". Szkolenie odbędzie się 16 października 2013 roku we Wrocławiu.

Szczegółowy program znajduje się pod poniższym linkiem.

 

05.06.2013

Tradycyjny letni grill w Opolu

11 czerwca 2013 w ogrodzie Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu odbędzie się tradycyjny letni grill. AVANTA jest sponsorem tego wydarzenia.

 

29.05.2013

Projekt nowego standardu rachunkowości: „Sprawozdanie z działalności”

W maju 2013 roku Komitet Standardów Rachunkowości opublikował projekt nowego krajowego standardu rachunkowości nr 8 „Sprawozdanie z działalności”.

Treść projektu znajduje się pod poniższym linkiem.

 

11.04.2013

Przedstawiciele AVANTA wezmą udział w charakterze prelegentów w "VII OGÓLNOPOLSKIM FORUM ZARZĄDÓW SPÓŁEK GIEŁDOWYCH".

Szczeóły znajdują się pod poniższym linkiem.

 

14.04.2013

Projekt nowego międzynarodowego standardu rachunkowości: „Instrumenty Finansowe: Oczekiwane Straty Kredytowe”

7 marca 2013 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydała projekt standardu "Instrumenty Finansowe: Oczekiwane Straty Kredytowe" (ED/2013/3), będący oczekiwaną od dłuższego czasu propozycją zmian w zakresie ujmowania utraty wartości aktywów finansowych. Projekt ten stanowi część projektowanego standardu MSSF 9 Instrumenty Finansowe, który ma zastąpić MSR 39 Instrumenty Finansowe: Ujmowanie i Wycena, po opracowaniu i zatwierdzeniu wszystkich faz standardu.

 

19.03.2013

Szkolenia i konferencje

Zapraszamy na cykl szkoleń „Sprawozdawczość finansowa i najnowsze zmiany w podatkach bez tajemnic”. Szczegółowy program znajduje się pod poniższym linkiem.

 

02.01.2013

Szkolenia i konferencje

Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenie współorganizowane przez TaxFin.pl "Porównanie prawa polskiego i niemieckiego - aspekty prawne, podatkowe i bilansowe". Szkolenie odbędzie się 21 marca 2013 roku we Wrocławiu.

 

03.09.2012

Spotkanie regionalne Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

AVANTA będzie organizować wspólnie z Polsko-Niemiecką Izba Przemysłowo-Handlową oraz DZ Bankiem spotkanie regionalne w dniu 09.10.2012. Temat prezentacji AVANTA: "Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa w warunkach niestabilności gospodarczej".

Więcej informacji pod znajdą Państwo na stronach Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

 

   

 

Archiwum

X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.avanta-audit.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

AKCEPTUJĘ